Cenník

Ošetrujeme pacientov všetkých poisťovní:

Dôvera     Union      VZP

 

Popis Cena výkonu Cena pacienta
Akútne vyšetrenie 20,- 10,-
Injekčná anestéza 20,- 15,-
Počítačom riadená anestéza STA 30,- 30,-
Entonox- rajský plyn 30,- 30,-
Komplexné vstupné stomatologické vyšetrenie  35,- 10,-
Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie  37,- 10,-
Fluoridácia  28,- 10,-
3D CBCT 50,- 50,-
OPG 30,- 20,-
Konzultácia pred zákrokom dentoalveolárnej chirurgie a výkonmi, ktoré nehradí zdravotné poistenie 25,- 20,-
Konzultácia pre implantáty 45,- 40,-
Krátky administratívny výkon  20,- 15,-
Fotokompozit na mliečny zub  29,- 20,-
Fotokompozit jednoplôšková výplň  75,- 50,-
Fotokompozit dvojplôšková vyplň  75,- 55,-
Fotocompozit trojplôšková výplň  85,- 60,-
Rekonštrukcia zubu fofokompozit  75,- 70,-
Skloionomér - jednoplôšková výplň  40,- 30,-
Skloionomér - dvojplôšková výplň  56,- 35,-
Skloionomér - trojplôšková výplň  70,- 45,-
Rekonštrukcia zubu skloionomérom  55,- 45,-
Endodontické vyšetrenie - 1 kanálik  85,- 55,-
Endodontické vyšetrenie - 2 kanáliky  95,- 65,-
Endodontické vyšertrenie -3 a viac kanálikov  105,- 75,-
Endodontická výplň -1 kanálik  115,- 55,-
Endodontická výplň -2 kanáliky  125,- 65,-
Endodontická výplň -3 a viac kanálikov  135,- 75,-
Dočasné ošetrenie hlbokého zubného kazu  35,- 20,-
Zavedenie parapulpálneho čapu kovového  15,- 10,-
Zavedenie parpulpálneho čapu fiber plast  20,- 15,-
Ošetrenie sťaženého prerezávania zubu múdrosti  25,- 10,-
Extrakcia mliečneho zubu - jeden koreň  30,- 20,-
Extrakcia mliečneho zubu - viac koreňov  35,- 25,-
Extrakcia trvalého zubu -jeden koreň  55,- 40,-
Extrakcia trvalého zubu- dva korene  60,- 45,-
Extrakcia trvalého zubu-3 a viac koreňov 75,- 60,-
Extrakcia trvalého zubu -neplánovaná  chirurgia 95,- 70,-
Chirurgická extrakcia impaktovaného zubu  150,- 110,-
Plastika oroantrálnej komunikácie  120,- 60,-
Prvé sedenie po endo ošetr. na pohotovosti 75,- 45,-
Dekapsulácia  30,- 20,-
Trepanácia alvoely  30,- 15,-
Zastavenie poextračného krvácania  25,- 15,-
Kontrola a ošetrenie po zákroku dentoalveolárnej chirurgie  15,- 10,-
Chirurgická revízia rany  30,- 15,-
Egalizácia alveolárneho výbežku  65,- 25,-
Dlaha z fotokompozitu +sklenené vlákno  20,- 20,-
Frenektómia 100,- 80,-
Excízia mäkkých tkanív pri malom benígnom nádore  100,- 80,-
Resekcia koreňového hrotu  150,- 100,-
Sutúra extračnej rany  25,- 20,-
Gingivektómia 150,- 100,-
Úprava prominujúcej alveoly pre každý zub po extrakcii 30,- 20,-
Manuálna repozícia luxácie TMK 25,- 15,-
Intraorálna incízia dentogenného abscesu/Cysty  30,- 20,-
Odstránenie zubného kameňa + leštenie 45,- 40,-
Odstránenie zubného kameňa s leštenie + pieskovanie  55,- 50,-
Bone Grafting  250,- 250,-
Soft Tissue Gradting  150,- 150,-
Pečatenie fisúr - každý zub 30,- 20,-Ce
Analgosedácia - cena 1h 120,- 120,-
Plán protetického ošetrenia - zubná náhrada  50,- 15,-
Stahnutie korunky - cena za každú korunku 15,- 5,-
Fixácia spadnutej korunky  20,- 10,-
Korunka -živicová  65,- 40,-
+ lab. 35,-
Korunka - aromovaná 4-8 120,- 65,-
+ lab. 65,-
Korunka -celokermická 1-8  170,- 100,-
+ lab. 70,-
Keramická fazeta 1-3  200,- 200,-
+ lab. 130
+ cement 100
Medzerník -náhrada do 4 zubov  100,- 50,-
Totálna zubná náhrada  300,- 110,-
+lab. 109,-
Horná-Dolná parciálna zubná náhrada Nadštandard  500,- 300,-
+ lab. 85,-
+ výstuž.prvky
PRF A/I 250,- 250,-
Implantát  700,- 700,-
Abument 100,- 100,-
Membrána alebo Mesh  100,- 100,-
Korunka implantát 250,- 250,-
Augmantácia - nadstavenie kosti 100,- 100,-
Domáce bielenie zubov 90,- 90,-
Bielenie vonkajšej čeľuste- 1 sedenie 150,- 150,-
Dlaha proti bruxizmu 100,- 100,-
Anatomické odtlačky  20,- 20,-
RTG - PA  10,- 5,-
RTG - BW  20,- 20,-
Sinus Lifting  350,- 350,-
GPR  200,- 200,-
Flexy proteza  400,- 300,-
Laboratórium sken digitálny 150,- 150,-
Ortho Algyd 300,- 300,-
Aplikácia botulotoxínu 1 aplikačná zóna  140,- 140,-
                                     2 aplikačné zóny 280,- 280,-
                                     3 aplikačné zóny                                     420,-  420,-
Výplne -  kyselina hyaluronová  1 aplikačná zóna 140,- 140,-
                                     2 aplikačné zóny 280,- 280,-

Cenník služieb 2019 [PDF]