Bielenie zubov

Hlavné príčiny povrchového zafarbenia zubov sú naukladané pigmenty z potravy a nápojov. Medzi najzásadnejšie „znečisťovče” zubov patrí káva, čaj, červené víno, sójová omáčka, umelo farbené pokrmy a nápoje. Samostatnou kapitolou je fajčenie.

Okrem týchto vonkajších vplyvov má však odtieň zubov súvislosť s ich pôvodnou prirodzenou farbou zuboviny alebo tiež s prekonanými chorobami, medikamentóznymi liečbami/napr. tetracyklínové zuby/ alebo úrazy. Špecifické farebné zmeny spôsobujú koreňové výplne aj jednoducho vek. Postupom času farba zubov prirodzene tmavne a mení sa.

Spôsoby zosvetlenia zubov

Dva základné spôsoby, ako sa dá docieliť zosvetlenie zubov:

  • mechanické – ide predovšetkým o odstránenie menej odolných povrchových pigmentov, jedná sa skôr o očistenie zubov než o ich bielenie v pravom slova zmysle.
  • chemické – za pomoci účinnej látky dochádza ku zmene pigmentov vo vnútri povrchovej vrstvy zubnej skloviny.

Najznámejším prostriedkom mechanického odstránenia pigmentov sú abrazívne zubné pasty s mikročasticami / napr. bikarbonát sodný/. Niektoré pasty môžu byť agresívne na obnažené krčky a spôsobiť precitlivelosť zubov – preto je vhodné poradiť sa s lekárom a dentálnou hygieničkou. Účinnou mechanickou metódou je „ pieskovanie“ ktoré sa robí v ambulancii, práškom pod tlakom súčasne s vodou sa odstraňujú pigmenty s povrchu skloviny.

Mechanické spôsoby zosvetlenia zubov sú často úplne dostatočné a sú prvou voľbou pred pristúpením k chemickému bieleniu zubov, ktoré je radikálnejšie k dosiahnutiu odtieňa chrupu za pomoci chemickej látky /napr. peroxid vodíka/.

Voľne predajné bieliace prostriedky

Náš trh ponúka množstvo viac či menej účinných produktov, počínajúc rôznymi pastami, prúžkami s gélom a bieliace perá. Výhodou týchto produktov je ich jednoduchá dostupnosť vrátane cenovej. Väčšinou však nefungujú zďaleka tak, ako sľubujú reklamy. Výsledkom nekontrolovaného a prehnaného domáceho bielenia sú precitlivelé zuby a poškodené ďasná.

Domáce bielenie  zubov

Bieliaci systém obsahuje: 10%, 16% a 22% kabamid peroxid

Polanight / Poladay –  prípravok na bielenie zubov na báze 10%, 16% a 22% kabamid peroxidu. Je určený pre domáce bielenie zubov pod dohľadom stomatológa. Polanight sa používa s aplikátorom.

Dávkovanie – možnosti ošetrenie

V závislosti od klientovych požiadaviek a senzitivity sa môžu aplikátory s gélom (Polanight) používať:

  • približne 8 hodín cez noc
  • každú druhú alebo tretiu noc
  • čas ošetrenia môže byť prispôsobený pacientovým požiadavkám.

Indikácia

Prípravky Poladay a Polanight bielia: povrchovo sfarbené zuby, endogénne sfarbené zuby, penetrujúce škvrny, škvrny, ktoré vznikli pulpálnou traumou, devitálne zuby, aproximálnu diskoloráciu, tetracyklinové zuby, istrogénne sfarbené zuby, prirodzene žlté zuby, nikotínové škvrny a škvrny od jedla.

Pred bielením je dôležité:

  • odstránenie zubného kameň
  • zbavenie sa povlaku a plaku
  • sanácia (odstránenie kazov) chrupu
  • vyliečenie zápalu ďasien.

Inštrukcie pre  domáce  bielenie

Vyčistite si zuby kefkou a niťou. Vyberte striekačku zo setu. Odstráňte vrchnák a na striekačku pevne nasaďte aplikačnú kanylu.

Do každej časti aplikátora (na prednú stranu každého zuba) vstreknite malú kvapku gélu.

Aplikátor si vložte do úst, pritlačte na zuby prstami, prejdite okraj aplikátora pri krčkoch zubov (tým ho pritisnete k zubom).

Zvyšný gél utrite suchou, jemnou kefkou alebo papierom.

Po ošetrení vyberte aplikátor z úst. Vypláchnite si ústa vlažnou vodou. Zvyšky gélu vypláchnite z aplikátora.

Vyčistite si zuby, najlepšie jemnou kefkou a zubnou pastou s bieliacimi prísadami (napr. Sensodyne whitening)

Upozornenie a riziká

Pred aplikáciou prípravku je klient oboznámený s aktuálnym stavom svojho chrupu – skloviny.

Počas/po –  aplikácii bieliaceho prípravku sa môže zvýšiť citlivosť zubov

Prvé viditeľné výsledky sa nedostavia okamžite, ale za niekoľko dní.

V aplikácii treba pokračovať v domácich podmienkach. Pod odborným dohľadom.

Maximálna výsledky sú viditeľné za približne 2-3 týždne v závislosti na spôsobu a frekvencii bielenia.

Lekár vás oboznámi s pravidlami stravovania počas bielenia a po jeho skončení.