Endodoncia - ošetrenie koreňových kanálikov

Endodoncia – je časť stomatológie, ktorá sa zaoberá ošetrením dreňovej dutiny zubov a koreňových kanálikov. Jedná sa o jednu z najzaujímavejších častí stomatológie, ktorá je neskutočne náročná na techniku, ale aj na čas.

Samozrejmosťou u nás je použitie apexlokátoru – elektrický prístroj, ktorý meria presnú dĺžku nami ošetrovaného koreňového kanálika. V našej praxi používame najmodernejšie prístroje, ktoré v sebe spájajú apexlokátor a rotačný prístroj na opracovanie koreňových kanálikov. Tento prístroj zaručuje, že inštrument, ktorým opracovávame samotný koreňový kanálik nikdy neprenikne cez koniec koreňového kanálika do okolitej kosti – čo je pri endoncii mimoriadne dôležité.

Na vypĺňanie mechanicky opracovaného koreňového kanálika používame živicový cement, ktorý je absolútne biologicky inertný (nečinný) voči organizmu v spojení so špeciálnymi živicovými nosičmi obalenými v gume, ktorá sa po zohriatí nosiča zavedie do kanálika a utesní živicový cement, a tým vytvoríme definitívnu, dlhodobú a organizmus nezaťažujúcu výplň koreňového kanálika.