Stomatologická chirurgia

Zaoberá sa:

Jednoduchými aj komplikovanými extrakciami zubov múdrosti a zalomených koreňov. Odstránením (amputáciou) hrotu koreňa zuba a periapikálneho nálezu v snahe o záchranu zuba (resekcia). Odstránenie rôznych nežiadúcich výrastkov v dutine ústnej (excízia). Úpravami kostí pred protetickým riešením alebo vsadiť implantáty.

Všetky tieto viac či menej komplikované chirurgické zákroky vykonáva chirurg špecialista priamo na našej klinike.

STOMATOLÓG – Dôverujte len skúseným chirurgom